Sản phẩm & Giải pháp

Các sản phẩm & giải pháp do DTSC cung cấp đều nhằm mục tiêu đem lại cho doanh nghiệp kết quả triển khai tốt nhất với thời gian, chi phí hợp lý là do DTSC không ngừng chú trọng phát triển theo định hướng sau :

» Dựa trên giải pháp phần mềm nguồn mở có độ tin cậy và được đánh giá cao trên thế giới, cùng với việc tuân thủ các quy định về bản quyền, DTSC đã phát triển thêm và triển khai thành các giải pháp cụ thể.

» Hoặc dựa trên nền tảng kiến trúc được xây dựng bởi chính DTSC, để phát triển các giải pháp phần mềm của riêng DTSC.


Nhóm giải pháp Quản Trị Nhân Sự

Quản lý con người luôn là bài toán khó, các thay đổi nhân sự sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp. Do đó yêu cầu cho việc triển khai giải pháp tổng thể nhằm quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp về thông tin nhân sự, chấm công, lương thưởng,kết quả đào tạo,… cũng như chất lượng đầu vào qua việc tuyển dụng là điều DTSC hoàn toàn có thể đem lại qua các sản phẩm sau :
   Quản trị nhân sự Helios
   Tuyển dụng trực tuyến Helijobs  
 
 
 


Nhóm giải pháp Truyền Thông Điện tử

Nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và với đối tác, khách hàng bên ngoài với chi phí triển khai thấp, thông qua việc sử dụng email, các website tin tức nội bộ, diễn đàn thông tin,web ứng dụng, gọi điện thoại qua internet,…  doanh nghiệp hoàn toàn có thể ứng dụng các giải pháp DTSC cung cấp như :
   Email & Ứng Dụng Cộng Tác
   Tổng Đài Điện Thoại VoIP
   Cổng Thông Tin Điện Tử


Nhóm giải pháp Chăm Sóc Khách Hàng

Việc tiếp nhận khối lượng lớn yêu cầu từ khách hàng của Phòng Kinh Doanh/Chăm Sóc Khách Hàng sẽ được quản lý một cách chặt chẽ, chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian xử lý giữa các bộ phận liên quan theo các luồng quy trình riêng biệt, là những tính năng ưu điểm trong nhóm giải pháp này của DTSC.

Ngoài ra, DTSC còn cung cấp giải pháp về hệ thống tích lũy điểm với nhiều kênh giao tiếp như website, mobile phone,..và các chương trình quay số trúng thưởng dành cho khách hàng, cũng như xây dựng bản đồ địa điểm nhằm giúp cho khách hàng tiếp xúc với các đơn vị, chi nhánh của doanh nghiệp một cách nhanh chóng.


Nhóm giải pháp Nghiệp Vụ Ngân Hàng

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng phần mềm quản lý các nghiệp vụ ngân hàng khác nhau như tiền gửi, tín dụng, thanh toán quốc tế, ngoại hối, kế toán,… DTSC còn chú trọng xây dựng một số giải pháp đặc thù nhằm nâng cao năng lực quản trị trong hoạt động ngân hàng như :
   Quản lý tài sản đảm bảo
   Xếp hạng tín dụng
   Xét duyệt tín dụng
   Thanh toán bù trừ , liên ngân hàng
   Ngân hàng điện tử
   Hệ thống báo cáo ngân hàng nhà nước


Nhóm giải pháp Hạ Tầng Phần Mềm

Yêu cầu chứng thực tập trung, khả năng tích hợp dịch vụ giữa các ứng dụng hiện có hoặc quản lý các nguồn dữ liệu, tài liệu cũng như cách thức tra soát các giao dịch phát sinh hằng ngày là rất quan trọng, phải được đánh giá và thực hiện một cách đúng đắn để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả cho hệ thống ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp.
 
DTSC sẵn sàng tư vấn và triển khai các giải pháp tổng thể về hạ tầng phần mềm như :
   Single Sign-on
   Enterprise Service Bus
   Document Management System
   Log Management