Giới thiệu


Thành lập từ năm 2010, với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, DTSC đã không ngừng phát triển, cung cấp các giải pháp quản trị, tài chính ngân hàng và dịch vụ CNTT cho các tổ chức doanh nghiệp.
Sản phẩm & giải pháp
DTSC xây dựng  các sản phẩm và giải pháp hỗ trợ giải quyết những vấn đề về quản lý, tổ chức, vận hành một doanh nghiệp
Dịch vụ CNTT
DTSC cung cấp, hỗ trợ triển khai và bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT theo yêu cầu khách hàng với chất lượng tốt nhất
Công nghệ
DTSC cung cấp tất cả các dịch vụ công nghệ trên nền tảng JAVA bao gồm chiến lược công nghệ, định nghĩa kiến trúc ứng dụng, đánh giá
Tuyển dụng
DTSC không ngừng tìm kiếm nhân sự với những tố chất phù hợp trong suốt quá trình phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên