Bảo trì hệ thống


Cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống mạng, máy chủ và lưu trữ như:
» Dịch vụ cài đặt, cấu hình hệ thống theo yêu cầu.
» Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ khắc phục sự cố.
» Dịch vụ phân tích tải và hiệu năng, tối ưu hóa hệ thống máy chủ và lưu trữ.

Cung cấp dịch vụ tối ưu hóa và bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu, đặc biệt là Oracle, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động an toàn và hiệu quả.
» Tư vấn và triển khai giải pháp an toàn cơ sở dữ liệu.
» Nâng cấp và chuyển đổi hệ thống dữ liệu.
» Cấu hình database đảm bảo sự hoạt động tối ưu và bảo mật hệ thống.
» Theo dõi và điều chỉnh kịp thời các thông số hoạt động của database.
» Ghi nhận, báo cáo tình trạng và đề xuất giải pháp, phương án cho database nếu cần thiết.