Quy trình quản lý

Nhằm xây dựng và phát triển bền vững, ngay từ khi thành lập DTSC đã nhanh áp dụng và tuân thủ 4 Quy trình quản lý chính sau, bao gồm :
» Quản lý nhân sự
» Phát triển phần mềm
» Quản trị dự án
» Hỗ trợ khách hàng
DTSC còn áp dụng các quy trình - công cụ quản lý trong quá trình hoạt động và triển khai dự án, giúp tăng tính tương tác với khách hàng, thông qua việc tuân thủ quy trình quản lý dự án của các bên, hỗ trợ xử lý công việc, cung cấp và xác nhận giao diện chương trình, …

Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp là khuôn khổ cho cải tiến qui trình phần mềm. DTSC chính thức đạt chuẩn CMMI cấp độ 3 vào tháng 6/2014.
 

Là giải pháp chuyên nghiệp nhằm theo dõi và quản lý vấn đề, lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án phần mềm, nhằm hỗ trợ khách hàng, quản lý công việc và thời gian thực hiện nhằm đảm bảo kế hoạch được triển khai hiệu quả nhất.

Là  giải pháp phân tích và thiết kế các UML một cách toàn diện, bao gồm phát triển phần mềm từ thu thập các yêu cầu, qua phân tích, thiết kế mô hình, kiểm tra, kiểm soát thay đổi và bảo trì. Để ước lượng thời gian triển khai dự án, DTSC đã áp dụng cách tính chi phí theo phương pháp Use Case Point ngay trong thời điểm Khảo sát yêu cầu.

Giúp cho khách hàng thấy trước giao diện mà mình mong muốn, DTSC thiết kế các màn hình giao diện dựa trên phần mềm AXURE PRO theo quy chuẩn, đảm bảo tính dễ sử dụng trong quá trình thao tác trong chương trình.