Phát triển phần mềm


Với năng lực phát triển của mình, DTSC hoàn toàn có khả năng tiếp nhận và xây dựng phần mềm theo yêu cầu của khách hàng trong nhiều lĩnh vực với các dịch vụ phát triển phần mềm như sau :
» Khảo sát yêu cầu và xây dựng bộ tài liệu yêu cầu, đặc tả cho phần mềm.
» Thiết kế giao diện mô phỏng cho phần mềm.
» Lập trình phát triển phần mềm theo yêu cầu.
» Kiểm thử tích hợp phần mềm.
 
Công nghệ phát triển của DTSC dựa trên nền tảng Java, đảm bảo phát triển tương thích trên ứng dụng web, desktop, mobile,… cũng như tích hợp hoàn toàn với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, PostgreSQL, SQL Server, …

DTSC triển khai các dự án phát triển phần mềm theo các quy trình phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, qua chứng nhận CMMI cấp độ 3, đảm bảo sẽ đem lại kết quả tốt nhất cho khách hàng trong từng giai đoạn phát triển phần mềm cũng như toàn dự án.