Sản phẩm Quản lý quy trình ezBPM đạt giải thưởng Sao Khue 2016

       Danh hiệu Sao Khuê là chương trình bình chọn, xếp hạng và công nhận các sản phẩm dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam với đơn vị tổ chức là Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA).

      Năng lực của doanh nghiệp là một trong những yếu tố được đánh giá bên cạnh các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai của sản phẩm dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao Khuê với các nhóm tiêu chí sau:


1.      Đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp
2.      Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của doanh nghiệp
3.      Tình hình tài chính của doanh nghiệp
4.      Điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp
5.      Uy tín thương hiệu của doanh nghiệp
6.      Định hướng phát triển lâu dài/ Chiến lược của doanh nghiệp:

 

Quy trình bình chọn và công nhận danh hiệu được thực hiện qua 2 bước 
     1. Đánh giá, bình chọn vòng sơ tuyển và thẩm định thực tế tại doanh nghiệp
     2. Đánh giá, bình chọn vòng chung tuyển và công nhận danh hiệu của Hội đồng bình chọn


      Ngày 26/3/2016, Hội đồng Bình chọn Chung tuyển Sao Khuê 2016 với 28 thành viên do TS. Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông làm Chủ tịch Hội, cùng các đại diện của các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia đầu ngành về CNTT, đại diện các cơ quan báo chí đã họp và bình chọn để trao Danh hiệu Sao Khuê 2016.

      Qua bình chọn vòng chung tuyển, Công ty cổ phần dịch vụ Đông Tiến (DTSC)  đã đạt Danh hiệu Sao Khuê 2016 với sản phẩm Quản lý quy trình ezBPM theo lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp.

      Đây là điều minh chứng rõ nhất cho những đóng góp của DTSC trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý doanh nghiệp trong những năm vừa qua.Giải thưởng này cũng là động lực để DTSC luôn nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng đầu tư & phát triển các sản phẩm quản lý khác nhằm đem lại những lợi ích tốt nhất cho khách hàng.
 

 


Bài viết liên quan