Năng lực công nghệ

DTSC cung cấp tất cả các dịch vụ công nghệ trên nền tảng JAVA bao gồm chiến lược công nghệ, định nghĩa kiến trúc ứng dụng, đánh giá, phát triển ứng dụng và bảo trì, tích hợp và tái cấu trúc (reengineering).
 
Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của DTSC sẽ giúp các doanh nghiệp thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng ở cấp độ doanh nghiệp (enterprise) với mức chi phí tiết kiệm nhất trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất, an toàn và tin cậy. Hơn thế nữa, với sự kết hợp chặt chẽ giữa quy trình (CMMI cấp độ 3), công cụ và công nghệ, chúng tôi đảm bảo cung cấp các giải pháp đáp ứng các yêu cầu phát triển nhanh chóng cho khách hàng.
 
DTSC liên tục đánh giá các công nghệ mới, thử nghiệm độc lập và áp dụng phát triển những giải pháp tốt nhất .