Đào tạo phát triển

Công ty khuyến khích và tạo điều kiện cho toàn bộ thành viên được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, mở rộng tầm nhìn và tri thức nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân viên có đủ năng lực chuyên môn cao, làm chủ khoa học công nghệ thông tin hiện đại.


Chính sách đào tạo

Luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân viên có cơ hội được đào tạo, phát triển nghề nghiệp chuyên môn nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự  am tường công nghệ, thấu hiểu thông tin, có chuyên môn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp.Hàng năm, công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo đến từng cán bộ nhân viên phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

  • Đào tạo hội nhập: nhân viên mới sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập,giúp hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của DTSC, hiểu rõ được quy định, quy trình, nội quy làm việc và môi trường, văn hóa của công ty  để nhanh chóng nắm bắt và hòa nhập nhanh nhất với công việc và đồng nghiệp.

  • Đào tạo chuyên môn: phối hợp với các công ty công nghệ thông tin hàng đầu thế giới (Oracle,Microsoft, Cisco,...) để tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ.

  • Đào tạo cán bộ quản lý:  Đối với các cán bộ quản lý và các nhân viên xuất sắc có tiềm năng phát triển, luôn tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và các kỹ năng quản lý khác...

  • Đào tạo nội bộ:  thường xuyên tổ chức đào tạo nội bộ nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc. Công ty cũng chú trọng huấn luyện đào tạo qua quá trình công tác thực tế  như cấp trên đào tạo cho cấp dưới, chuyên gia cấp cao đào tạo cho cấp thấp hơn để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ.

  • Đào tạo các kỹ năng mềm khác: chú trọng đến công tác đào tạo các kỹ năng mềm khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương thảo, đàm phán…nhằm giúp cán bộ nhân viên tự tin và thành công hơn trong công việc.

Sau khi tham gia các khóa đào tạo, tất cả các cán bộ nhân viên sẽ được hỗ trợ để áp dụng các kiến thức đã học được vào công việc thực tiễn và được đánh giá để có thể phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.


Chính sách phát triển nguồn nhân lực

  • Xây dựng môi trường cho mọi thành viên được tự do phát triển tài năng và ý tưởng nghề nghiệp. Công ty khuyến khích các cơ hội phát triển và tạo điều kiện để các cá nhân được phát triển theo nguyện vọng. Ở DTSC có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp giúp cho mọi thành viên có điều kiện thử thách và chứng minh năng lực của mình.
  • Luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tích cực, là nơi làm việc của những con người có hoài bảo, có ý chí quyết tâm vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, là nơi khuyến khích các tài năng phát triển.
  • Những cán bộ nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc và có tiềm năng phát triển sẽ được đưa vào diện Quy hoạch cán bộ khung để đào tạo, bồi dưỡng đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý trong công ty.