Cơ hội hợp tác

Là một doanh nghiệp công nghệ thông tin trẻ, DTSC, chúng tôi rất tự tin về năng lực con người và trình độ kỹ thuật trong quá trình xây dựng và chuyển giao cho khách hàng, đối tác những sản phẩm tốt và hiện đại nhất. Chúng tôi mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác nhằm cung cấp các giải pháp công nghệ hệ thống, phần mềm và bảo mật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các giải pháp quản lý dành cho doanh nghiệp.

Xin vui lòng gửi thông tin tới partners@dtsc.com.vn